بخش ورزشی:  سانس بانوان :رشته  بدنسازی  :   سانس صبح هر روز هفته از ساعت ۱۰ الی  ۱۳ (مربی فرنوش قهرمانی)
                                                            سانس عصر  هر روز هفته از ساعت ۱۵ الی  ۲۰ (مربی سحر جاوید )
                                 رشته آمادگی جسمانی : روزهای زوج ۸:۱۵ الی ۹:۳۰     /   ۱۵:۴۵ الی ۱۷ (مربی فاطمه عدلو)
                                 پکیج لاغری روزهای زوج ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۴۵  /   روزهای فرد ۱۷ الی۱۸:۱۵(مربی مرجان در ریز)
                                    بوکس و کیک بوکسینگ      روزهای زوج ۱۷ الی ۱۸:۳۰ (مربی صفورا خلعتبری)
                                       زومبا   روزهای زوج  ۱۶ الی ۱۷ (مربی فرنوش نگهداری)
                                    آکوا زومبا (زومبا در آب) روزهای فرد۱۵ الی ۱۶ ( مربی فرنوش نگهداری)
                              TRX   روزهای زوج ۱۱:۴۵ الی ۱۳  /  روزهای فرد ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۱۵ (مربی مرجان در ریز)
                               ایروبیک   روزهای زوج  ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ( مربی مریم ذولقدر پور  )
                                فانکشنال + ایروبیک + ایروبیک درآب روزهای فرد  ۱۸:۰۰الی ۱۹:۳۰ ( مربی مینا مفیدی   )
                                زومبا کودکان  روزهای زوج ۱۵ الی ۱۶ (مربی فرنوش نگهداری)
                                 ژیمناستیک روزهای فرد ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ( مربی زهرا صبوری )
                                  ژیمناستیک در آب(سینکرونایز)  روزهای زوج ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ (مربی زهرا صبوری)
                                   یوگا     روزهای فرد ۹ الی ۱۰ (مربی خانم ستایش)
                                   کاراته   روزهای فرد  ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ (مربی کیمیا میرزاخانی)
                                   آبدرمانی   روزهای فرد ۱۶ الی ۱۷:۳۰ (مربی پروین فسازاده)
                                   آبدرمانی روزهای زوج   ۹ الی ۱۰:۳۰  (مربی فریبا دستغیب)
                                     ورزش درآب روزهای فرد ۹ الی ۱۰:۳۰ (مربی پروین فسازاده)
                                     ورزش در آب روزهای زوج ۱۵ الی ۱۶:۳۰ (مربی فریبا دستغیب)
                                      آموزش شنا  روزهای زوج  ۱۱ الی ۱۲:۳۰ (مربی نگین نادری)
                                     آموزش باله روزهای فرد ۱۵ الی ۱۶ (مربی خانم بنائیان )
                                      باراسل در آب روزهای فرد ۱۴ الی ۱۵ (مربی خانم بنائیان)