داشتن بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی الزامی میباشد و لینک صدور بیمه در پایین سایت موجود میباشد .


داشتن بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی الزامی میباشد و لینک صدور بیمه در پایین سایت موجود میباشد .


سه شنبه 8 آذر 1401 [ 18:16:35 ]


بازدید : 722 نفر