درخواست استخدام


شرایط استخدام مربی :

 

1/ حداقل سن 18 سال و حداکثر سن 35 سال

 

2/ داشتن کارت مربیگری معتبر در رشته ورزشی مربوطه و یا گواهی پایان دوره عملی و تئوری و یا داشتن حکم قهرمانی و غیره

 

3/داشتن سابقه فعالیت در رشته  ورزشی مرتبط

 

4/ متعهد و علاقه مند به فعالیت گروهی

 

5/ داشتن شاگرد الزامی نمیباشد .