قوانین انصراف از ثبت نام و عودت مابقی شهریه و تغییر رشته ورزشی


قوانین انصراف از ثبت نام و عودت مابقی شهریه و تغییر رشته ورزشی


سه شنبه 17 آبان 1401 [ 21:10:49 ]


بازدید : 2174 نفر

حداکثر تا پایان تاریخ  دوره  پس از ثبت نام  امکان انصراف و یا تغییر رشته وجود دارد و حتی یک روز بعد از اتمام تاریخ دوره ثبت نامی  هیچ در خواست انصراف و یا تغییر رشته را سایت تایید نمیکند  و هیچگونه مبلغی نیز استرداد و عودت نخواهد شد و تاریخ شروع دوره از روز ثبت نام آنلاین و یا حضوری میباشد .

 

قوانین انصراف و عودت شهریه :

انصراف از 1 الی 7 روز بعد ازتاریخ  ثبت نام پس از کسر 15 درصد از کل شهریه پرداختی  و محاسبه جلسات استفاده شده با نرخ تک جلسه ای که در سایت درج گردیده ، مابقی شهریه عودت میگردد.

انصراف از 7 الی 15 روز بعد از تاریخ ثبت نام پس از کسر 20 درصد از کل شهریه پرداختی  و محاسبه جلسات استفاده شده با نرخ تک جلسه ای که در سایت درج گردیده ، مابقی شهریه عودت میگردد .

انصراف از 15 الی 30 روز بعد از تاریخ ثبت نام پس از کسر 25 درصد از کل شهریه پرداختی و محاسبه جلسات استفاده شده با نرخ تک جلسه ای که در سایت درج گردیده  ، مابقی شهریه عودت میگردد .

 

نکته بسیار مهم :

( اولا:  تاریخ شروع دوره به صورت آنلاین و یا حضوری از روز ثبت نام محاسبه میگردد . دوما :  دردوره های کمتر از 30 روز بر اساس تعداد روزهای دوره از تاریخ ثبت نام محاسبه میگردد . به عنوان مثال دوره 21 روزه از روز ثبت نام 21 روز و دوره های 28 روزه از روز ثبت نام 28 روز و دوره های 30 روزه از روز ثبت نام 30 روز و دوره های 37 روزه از روز ثبت نام 37 روز ، زمان در خواست  انصراف و استرداد شهریه و یا تغییر رشته ورزشی دارند  و حتی یک روز بعد از تاریخ های فوق در خواست انصراف و یا تغییر رشته ورزشی توسط سایت تایید نمیگردد و هیچ مبلغی نیز استرداد و عودت نمیگردد )

 

قوانین تغییر رشته ورزشی :

تغییر رشته ورزشی تنها تا تاریخ اتمام تاریخ دوره میسر میباشد و تنها جلسات استفاده شده با نرخ تک جلسه در سایت محاسبه و درصدی از کل شهریه کسر نمیگردد و مابقی شهریه به شرط ثبت نام در رشته ورزشی جدید عودت و یا رزرو در کیف پول ورزشکار میگردد .