قوانین صدور و استفاده از کارت هدیه مجموعه ورزشی دی


قوانین صدور و استفاده از کارت هدیه مجموعه ورزشی دی


چهار شنبه 24 اسفند 1401 [ 18:29:34 ]


بازدید : 629 نفر

1/ خرید کارت هدیه با تخفیف 10 درصد روی کل مبلغ میباشد و زمان پرداخت آنلاین اتوماتیک و سیستمی 10 درصد کمتر از کارت بانکی شما برداشت میگردد ولی همان مبلغ روی کارت شارژ میگردد.

2/ کارت هدیه مجموعه ورزشی دی فاقد نام و تاریخ انقضا بوده و قابل انتقال به غیر میباشد .

3/ کارت های هدیه مجموعه ورزشی دی دارای کد گذاری بسیار پیچیده و پیشرفته بوده که فقط با سیستم یکپارچه مجموعه ورزشی دی قابل استفاده میباشد .

4/شخص آورنده کارت هدیه به مجموعه ورزشی دی مالک کارت هدیه شناخته خواهد گردید .

5/کارت های هدیه که مجموعه ورزشی دی  به صورت رایگان به مشتریان خود بابت هر نوع مناسبتی میدهد شامل یک سری محدودیت هایی به شرح ذیل میباشد:

5-1 شخص اول که گیرنده کارت هدیه رایگان از مجموعه ورزشی دی میباشد قابلیت استفاده مبلغ شارژ درون کارت برای خود و دوستان و هم باشگاهی هایی که در باشگاه قبلا ثبت نام کردند و یا کد ملی آنها در سیستم یکپارچه موجود میباشد ندارد و الزاما میبایست این نوع کارت های هدیه رایگان تحت عنوان هدیه و کادو به اشخاصی داده شوند که اولین مرتبه در باشگاه ثبت نام مینمایند و شخص دوم گیرنده این نوع  کارت ها که کد ملی وی در سیستم یکپارچه نبوده ، میتواند  هم خود شخصا به باشگاه مراجعه نموده و از مبلغ شارژ کارت استفاده نماید و هم میتواند تحت عنوان کادو و هدیه به هر شخص دیگری واگذار نماید.

5-2 اعضای درجه یک (مادر ،فرزند ، خواهر) شخص اول گیرنده کارت هدیه رایگان  شامل این محدودیت نمیباشد.

6/ کارت های هدیه ای که از طریق وبسایت و یا حضوری از پذیرش خریداری گردیده اند مشمول هیچگونه محدودیتی نمیگردند .

 

7/ طریقه نقد کردن کارت های هدیه رایگانی که مجموعه ورزشی دی در مناسبت های گوناگون به مشتریان خود واگذار مینماید :

جهت نقد کردن این نوع کارت ها فقط این امکان وجود دارد که شخص اول گیرنده کارت ، کارت هدیه فوق را به شخصی که قصد آمدن برای اولین مرتبه به باشگاه دی را دارد واگذار نماید و کل مبلغ نقد روی کارت هدیه را نقدا از شخص فوق دریافت نموده و کارت هدیه را به وی واگذار نماید.